Co to za orzeł?

    O wyjątkowości Sepolna świadczy też jego kształt nawiazujący do orła. Być może się zastanawiałeś co to za orzeł? Czy niemiecki, a może piastowski, jak twierdzą niektórzy? Otóż jest to tzw. czarny orzeł dolnośląski, co wyraźnie widać na poniższym porównaniu widoku Sępolna z historycznym herbem Dolnego Śląska.
    Bardzo ciekawa jest charakterystyczna, srebrna przepaska zwieńczona krzyżem. Ta półksiężycowa przepaska ma zdecydowanie piastowskie pochodzenie sięgające Henryka II Pobożnego. Jej zarys tworzą budynki przy ulicach I-szej Dywizjii, Ściegiennego, Belwederczyków oraz Waryńskiego.
     Nasz sępolniański, heraldyczny dolnośląski orzeł, jest widoczny tylko z lotu ptaka i to pod odpowiednim kątem, aby skrót perspektywy nadał obrazowi właściwe proporcje.
    Często pojawia się pytanie gdzie jest głowa orła? Tworzy ją cały obszar pomiędzy szkołą a ulicą 9 maja...Dalej >>

© 2004-2018 Jonatan Klimczewski
admin